Home / Fiqih

Fiqih

SOMBONG MEBUTAKAN HATI

Sombong adalah sebuah persaan hati, atau ucapan lisan atau perbuatan anggota badan manusia yang mencerminkan penolakan terhadap kebenaran dan penghinaan atas makhluk lain baik manusia, hewan, tumbuhan ataupun yang lainya apa jadinya dunia ini jika semua orang menolak kebenaran(sombong). Bayangkan ...

Read More »

Ahli Waris

Yang dimaksud denga ahli waris ialah orang yang berhak memperoleh peninggalan (warisan) dari seorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan jenis kelaminnya ahli waris dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok -Ahli waris laki-laki -Ahli waris perempuan Dalam kelompok ahli waris laki-laki ada ...

Read More »

Keutamaan Membaca Bismillah Sesuai Tuntunan Islam

Kajian Islam โ€“ Keutamaan Membaca Bismillahย Sesuai Tuntunan Islam, Basmalah merupakan bacaan (dzikir) yang kerap kali kita lantunkan. Basmalah adalah istilah dari penyebutan Bismillah, seperti hamdalah istilah dari Al Hamdulillah dan hauqalah istilah dari lahaula wala quwwata illa billah. Ia merupakan ...

Read More »

Menjawab Salam Dari Orang Non Muslim

Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa dulu Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabatnya ketika mendapat salam dari orang yahudi dengan diperintahkan untuk menjawab “wa’alaikum”(begitu juga padamu). oleh karena ada alasan bahwa orang yahudi ketika memberi salam kepada orang islam diplesetkan ...

Read More »

Sekelumit Tentang Kitab Fathul Mu’in

Kitab Fathul Mu’in merupakan karya al-‘Allamah Zaynuddin al-Malibari , seorang murid Syaikh al-Islam Ibn. Hajar al-Haytami yang terkenal.Yang mana merupakan syarah atau huraian kepada kitab Qurrah al-‘Ayn Fi Muhimmat al-Din, yaitu kitab karya beliau sendiri. Kitab Fathul Muin juga merupakan ...

Read More »

WANITA TOMBOY DALAM KACAMATA ISLAM

Sebenarnya pembahasan tentang wanita tomboy adalah pembahasan tersendiri dan butuh pembahasan khusus tentang ini, namun disini akan dijelaskan secara global namun padat insya Allah, Firman Allah: โ€œMaka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah ...

Read More »

Perempuan Haidh Boleh Tahlil

Mati tidak mengenal kompromi. Kapapun bisa datang, dimanapun bisa terjadi. Dan mati juga tidak bisa ditawar apalagi dimajukan waktunya ‘fala yasta’khiruna sa’atan wa la yastaqdimun’. Begitulah aturan dari Yang Maha Kuasa. Dia yang memberi penghidupan Dia pula yang berhak mencabutnya ...

Read More »

Do’a Istimewa Sebelum dan Sesudah Tidur

โ€œSesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.โ€ Dari Demikian surat Ali Imran ayat 90 menerangkan bahwa dalam pergantian malam dan siang terdapat satu tanda bagi orang yang berakal. Artinya ...

Read More »

Kandungan Ibadah dalam Tradisi Maulid

Memasuki bulan Rabiโ€™ul Awal atau yang dikenal orang jawa dengan โ€œbulan muludโ€, ada tradisi yang senantiasa dilestarikan oleh sebagian umat Islam, yaitu tradisi baca Al-Barjanzi atau Burdah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini biasanya ...

Read More »

Pelatihan Ilmu Faroid di MMA Al-Hikmah 2

Sabtu 22 oktober 2011,Osis Madrasah ย  Madrasah Mu’allimin Mu’allimat Ad-diniyyah (MMA) Al-hikmah 2 bekerja sama …

Read More »