Home / Struktur MMA

Struktur MMA

STRUKTUR PERSONALIA PENGURUS

MADRASAH MUALLIMIN MUALLIMAT ADDINIYAH

AL HIKMAH 2

Tahun Ajaran 2018/2019

 

 

I. Pengasuh/Penasehat

1. KH. Sholahudin Masruri, S. Pd. I.

2. KH. Izzudin Masruri

 

 

II. Pengurus Harian

Kepala Madrasah                                  : DR. H. Ahmad Najib Afandi, MA.

Waka. Kurikulum                                   : Ahmad Said, S.Pd.I

Waka. Kesiswaan                                  : H. Moh. Faiq Aqil, S.Pd.I

Waka. Sarara Prasarana                      : M. Jihad Fauwaz, S.Pd.I

Bag. Keuangan/Humasy                       : Rokhani Wahud

BP                                                             : Moh. Affan Amin, S.Pd.i

: Fathuyatul Mukarromah, S. H

TU                                                               : M. Alfa Hudalloh

Bag. Kasir                                                  : Ulqiyatul Jannah, S.Pd.I

TK                                                               : M. Athoillah

III. Penanggung Jawab Program

1. Spesifikasi Komputer

Koordinator                                             : M. Jihad Fawwaz, S.Pd.I

2. Musyawarah

Koordinator                                             : Zainal Abidin

Pengawas                                                 : –

Koordinator Tahfidz                           : Ainurrochmah, S.Hum

IV. Wali Kelas

Kelas SP A                                             : M. Muzakki S.Pd.i

Kelas SP B                                              : Ainurrochmah S.Hum

Kelas I A                                                : Umi Fauziyah S.Pd.i

Kelas I B                                                 : Aida Fitriyati Lc

Kelas II A                                              : Zaenal Abidin

Kelas II B                                               : Ali Murtadlo S.Pd.i

Kelas II C                                               : M. Jihad Fawwaz S.Pd.i

Kelas II D                                               : Mubarokah S.Pd.i

Kelas III A                                             :  Zaenal Abidin, Lc

Kelas III B                                             : M.Afan Amin S.Pd.i

Kelas IV A                                              : Ahmad Said,S.Pd.i

Kelas IV B                                              : Zulfatun Ni’mah, S.Pd.i

Kelas V                                                    : Moh. Faiq Aqil,S.Pd.i

Kelas VI                                                  : Masyhudi Manshur