Home / Struktur MMA

Struktur MMA

STRUKTUR PERSONALIA PENGURUS

MADRASAH MUALLIMIN MUALLIMAT ADDINIYAH

AL HIKMAH 2

Tahun Ajaran 2022/2023

I. Pengasuh/Penasehat

1. KH. Sholahudin Masruri, S. Pd. I.

2. KH. Izzudin Masruri

II. Pengurus Harian

Kepala Madrasah                               : DR. KH. Ahmad Najib Afandi, MA.

Waka. Kurikulum                                : Ahmad Said, S.Pd.I

Waka. Kesiswaan                                : H. Moh. Faiq Aqil, S.Pd.I

Waka. Sarara Prasarana                      : M. Jihad Fauwaz, S.Pd.I

Bag. Keuangan/Humasy                     : H. Rokhani Wahud

BP                                                       : Moh. Affan Amin, S.Pd.i

: Fathuyatul Mukarromah, S. H

TU                                                       : M. Alfa Hudalloh

Bag. Kasir                                            : Ulqiyatul Jannah, S.Pd.I

TK                                                        : Abdul khalim

III. Penanggung Jawab Program

1. Spesifikasi Komputer

Koordinator                                        : M. Jihad Fawwaz, S.Pd.I

2. Musyawarah

Koordinator                                        : H. Moh Faiq Aqil S.Pd.I

Pengawas                                                 : –

Koordinator Tahfidz                            : Ainurrochmah, S.Hum

IV. Wali Kelas

Kelas SP A                                          : Akhmad Fawaid
Kelas SP B                                          : Eko Wahyu
Kelas SP C                                          : Laela Umi Ashim
Kelas SP D                                          : Ainurrohmah
Kelas 1 A                                            : Imam Masyhuri
Kelas 1 B                                            : Khunaeni
Kelas 1 C                                            : Arina Ayati
Kelas 1 D                                            : Fathiyah Mukarromah
Kelas 2 A                                            : Syukron Maemun
Kelas 2 B                                            : M. Jihad Fawwaz
Kelas 2 C                                            : Farihul Anam
Kelas 2 D                                            : Marlina
Kelas 3 A                                            : M. Affan Amin
Kelas 3 B                                            : Ahmad Robiul Huda
Kelas 3 C                                            : Atika Puspita Sari
Kelas 4 A                                            : Sirojuddin
Kelas 4 B                                            : H. Moh Faiq Aqil
Kelas 5 A                                            : Ali Murtadlo
Kelas 5 B                                            : Arini Ihda Rahmawati
Kelas 6 A                                            : Ahmad Said
Kelas 6 B                                            : H. Rokhani Wahud