Home / Tag: fathul muin

Tag Archives: fathul muin

Sekelumit Tentang Kitab Fathul Mu’in

Kitab Fathul Mu’in merupakan karya al-‘Allamah Zaynuddin al-Malibari , seorang murid Syaikh al-Islam Ibn. Hajar al-Haytami yang terkenal.Yang mana merupakan syarah atau huraian kepada kitab Qurrah al-‘Ayn Fi Muhimmat al-Din, yaitu kitab karya beliau sendiri. Kitab Fathul Muin juga merupakan ...

Read More »